You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

"Jæderen. Marehalm på Flyvesand."

Strandparti fra Jæren med havkant og sandbanker. Nærmest opptaksstedet en flygesandrygg som er bevokst med marehalm. En kan se dyrespor i sanda. Sandflukt var et problem langs de grunne sandrike strendene, særlig på Jæren og på Karmøy, men også enkelte steder i Vest-Agder. Forstmester Andreas T. Gløersen satte omkring 1870 i gang et arbeid for å dempe sandflukten og etablere et vegetasjonsbærende …