You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

"Skinnanlund - Hetland - statsskoganlegg. Lyngbrann i nærheten av feltet."

Landskapsfotografi fra Skinnanlund/Hetland statsskoganlegg i Bjerkreim i Rogaland. I forgrunnen en grusbakke. Noe lengre inne i bildet ser vi et vann (eller en fjord) som er omkranset av nåleskog. Mellom den åsen som omkranser fjorden og en bakenforliggende ås stiger det opp kvit røyk. Røyken skal, ifølge teksten på kartotekkortet, stamme fra en lyngbrann i nærheten av statens eiendommer i Bjerkre…