You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lund prestegard med omliggende landskap

Lund prestegard med omliggende landskap. Garden med våningshus, driftsbygninger og bakenforliggende kirke ses til venstre i bildet. Forgrunnen domineres av flate, grasbevokste jorder. I bakgrunnen en bergrygg der det vokser lauvskog, einer og gras. Motivet er det samme som på DSS 2093