You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

«Den svenske Rentrafiks Skade paa Skogen. Lappernes Skogavsnauinger Sottandalen, Tabmokdalen, Balsfjorden.»

Subalpint miljø i Sottondalen i Tamokdalen i Balslfjord kommune i Troms, der bjørktrærne med et par unntak var hogd av svenske reindriftssamer som oppholdt seg i dette området sommerstid. Stubbene etter hogsten rager opp over markvegetasjonen, som domineres av grasarter og vierkratt, som gjorde det vanskelig å få opp ny bjørkeskog. En mann sto og kikket ut over hogstfeltet da fotografiet ble tatt.…