You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

«Myrvoll i Balsfjord. Solgt.»

Gardstunet på rydningsbruket Myrvoll i Balsfjord i Troms. Fotografiet er tatt fra et areal med bjørkestubber og en markvegetasjon med lyng og grasvekster i blanding. Dette er antakelig et areal som er overflateryddet med sikte på at det skal bli slåtteland for husdyrfôr (eng eller voll). Vi ser også tre bygninger. Til høyre ligger et enetasjeas, laftet våningshus. En slede er reist mot gavlveggen.…