Prošnja Franca Tršarja za predelavo hleva v strojilnico