Cast of medallion commemorating Admiral Jacob Van Wassenaer, Obdam

Admiral Opdam
Giacomo Baron Di Wassenaer Signor D'Obdam, Di Hersbrouch, Di Spordych, Di Wochmeer & Colon…
Jakob van Wassenaer, Heere van Obdam & c Lt Admiraal van Holland En Westvriesland