Werkloosheid

In verlegenheid
Als vader werkloos is
In tijden van werkloosheid
De "werkwillige"