You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Opbouwers zijn we

Affiche van Rik uitgegeven in 1929 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: tekening van 3 gebouwen en tekening van een opeenstapeling van gebouwen, daken en rokende schoorstenen, almaar kleiner getekend. Tekst bovenaan: Belgische Werkliedenpartij. Wetgevende Verkiezingen van 1929. Opbouwers zijn we! 40 jaar geleden. Gent. Brussel. Jolimont. Ieder jaar worden er nieuwe instellingen gesticht. Tekst links: Eigendommen; rechts: der arbeiders.Tekst onderaan: Heeren liberalen, gij verwijt ons dat we onbevoegden zijn... Vóór 40 jaar, was de Belgische Werkliedenpartij niets. Heden bezit zij instellingen die door eenieder, Belgen zoowel als vreemdelingen, bewonderd worden. Waar zijn de uwen, heeren liberalen? Geestes- en handarbeiders, Versterkt de Socialistische Partij, partij van de opbouwers, de partij van de Toekomst, door U aan te sluiten bij hare organisaties. Versterkt hare politieke macht door te stemmen voor de socialisten! De Algemeene Raad der B.W.P. 23921 - Samenw. druk. Lucifer, Best.: S. Vanden Bosch, Kapellemarkt, 8, Brussel.