Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Antanas Povylius. J.Petrulio laiškas A.Povyliaus žmonai su užuojauta dėl vyro mirties. Su voku. / J.Petrulis. - 1961.08.05