Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Antanas Povylius. J.Petrulio laiškas A. ir M.Povyliams apie A.Povyliaus atsiminimų rankraščius. Su voku / J.Petrulis