Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Antanas Povylius. Rabinų sąjungos Lietuvoje Centro Komiteto raštas Nr. 431 p. A.Povyliui, pranešantis apie brošiūros "Šeštadienis ir sekmadienis" prisiuntimą.Firminis blankas atspaustas lietuvių, vokiečių ir žydų kalba, tekstas lietuvių k. - 1922.07.12