Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Matas Slančiauskas. M. Slančiausko rankraštinis sąsiuvinėlis su dainomis ir gramatika / Matas Slančiauskas