Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Matas Slančiauskas. Lietuvių liaudies vestuvinių dainų rankraštis (119 dainų) / Matas Slančiauskas