Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Matas Slančiauskas. „Katekizmas arba poteriai ir jų išguldymas ir rožančius su maldomis“ su Onos Slančiauskienės įrašu rankų darbo viršelyje ir antraštiniame lape. - 1911