Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Matas Slančiauskas. „Satyry Litewskie“ su M. Slančiausko rankų darbo viršeliu, vardiniu atspaudu ir užrašu ant jo. - 1908