Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Matas Slančiauskas. Tikybos pirmamokslis (katekizmas), patvirtintas Žemaičių vyskupystei su M. Slančiausko rankraštiniu įrašu knygos antraštiniame lape. - 1919