Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Matas Slančiauskas. M. Slančiausko Rygoje ranka rašytos „Šiokes tokes lietuviškas daineles“. - 1897