Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Matas Slančiauskas. Rankraštinė knygelė „Dėdės eiliavimai ir etimologijos“ / Matas Slančiauskas. - 1924