Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Matas Slančiauskas. M. Slančiausko sudarytas sąsiuvinis su iškarpomis iš lietuvių dienraščio "Vilniaus žinios" ir užsienietiškų laikraščių, ranka darytų Jankūnų laukų planų, dailininkų paveikslų reprodukcijų gamtine tematika / Matas Slančiauskas. - 1905