Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Matas Slančiauskas. J. Strazdo atvirlaiškis iš Čikagos su Algirdo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio atvaizdu, rašytas 1907 metais spalio 10 d. M. Slančiauskui į Reibenius / Jonas Strazdas. - 1907