Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Matas Slančiauskas. Rankų darbo atvirukas su užrašu „Turi gerą galvelę - pirk iš manęs knygelę“ su knygnešio Mato Slančiausko įrašu. - 1909