Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Matas Slančiauskas. Jono Balako atvirlaiškis su Zofijos, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto dukters, atvaizdu, rašytas 1911 metais lapkričio 28 d. Matui Slančiauskui į Reibenius / Jonas Balakas. - 1911