Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Matas Slančiauskas. Mato Slančiausko rankraštinė knygelė „Mano eilelės - mano dainelės“, rašyta 1916 metais Reibeniuose / Matas Slančiauskas. - 1916