Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Matas Slančiauskas. Mato Slančiausko rankraštinis žodynėlis iš enciklopedijos (nuo A iki M raidės), rašytas 1903 metais spalio 23 d. Reibeniuose / Matas Slančiauskas. - 1903