Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Matas Slančiauskas. Atvirukų rinkinio viršelis su Mato Slančiausko parašu. - 1900