Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Matas Slančiauskas. Atvirlaiškis su Simono Daukanto portretu, rašytas 1904 m. gegužės 23 d. Matui Slančiauskui į Žagarę. - 1904