Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Gabrielė Petkevičiaitė-Bitė. G. Petkevičaitės-Bitės laiškas Juzėnui su Juzėno paaiškinimais / G. Petkevičaitė-Bitė. - 1929.08.03