Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Gabrielė Petkevičiaitė-Bitė. G. Petkevičaitės-Bitės laiškas „Aušros“ muziejui. Pasakojama apie Ignaco Karpio asmenybę / G. Petkevičaitė-Bitė. - 1936.06.10