Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Žymių žmonių memorialistika. Chronologija - XX a. I pusė (laiškai, dokumentai, rankraščiai). Gabrielė Petkevičiaitė-Bitė. Sveikinimas-atvirukas su Vilhelmo Telio paminklo atvaizdu G. Petkevičaitei-Bitei nuo V-tės Naujųjų metų proga