You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Chicagos lietuvių demonstracija prieš lenkų veržimąsi Lietuvon! Pradžia demonstracijos 2 val. po pietų. Nedėlioje, 31 dieną spalio - Oct., 1920 m. ... - 1920

Demonstration of the Chicago's Lithuanians against Polish invasion to Lithuania! …