You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Chicagos vargonininkų Sasnausko choro koncertas sekmad., rugp. - Aug. 18, 1935 Casino Ball Room L. piliečių kliubo svetainėje Pittston, Pa. / ... Scrantono provincijos varg. kuopa. - 1935

A concert by the Chicago organists' Sasnauskas choir …