You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Balius balius iškilmyngas balius. Rengia Šv. Rožančiaus moterų dr-ją Elizabeth, New Jersey, įvyks sekmąd. spalio (Oct.) 2 diena 1932 Lietuviu laisves b-ves svetaineje ... Elizabeth, New Jersey ... - 1932

Ball, ball-festive ball. Organized by the St. Rosary Women's Society …