You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Didelis iškilmingas pikninkas. Rengia Šv. Jurgio ir Šv. Kazimiero dr-jos. Atsibus nedelioj liepos (July) 2ra d. 1933 m. Lutvino parke ir svetainej … Elizabeth, N.J. ... - 1933

Big and festive picnic organized by the St. George's and St. Casimir's societies …