You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [LDK kardininko Karolio Radvilos raštas Ukmergės pav. sargybiniui Biržų seniūnui Pranciškui Komorovskiui, kuriame nurodo, atvykus į Biržus dominikonams, užtikrinti katalikų, evangelikų ir kitų tikybų žmonių dalyvavimą Biržų katalikų bažnyčioje įvyksiančiose pamaldose, žmones atleisti nuo kasdieninių darbų; P. Komorovskio atsakymas - raštas tuo pačiu reikalu]. - 1762.VIII.24, XI.18. - 1 lap., 2 dok.