You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Vilniaus vaivados, LDK etmono Kristupo Radvilos fundacija, kuria Biržų Augsburgo konfesijos tikintiesiems leidžia turėti savo bažnyčią, pasižada pastatyti kleboniją, Statuto teise garantuoja katalikams ir protestantams tikėjimo laisvę, įpareigoja pamokslininkus skelbti tikėjimo tiesas Biržų pilies bažnyčioje lietuvių kalba, liuteronų-lenkų ir vokiečių k. - Jonušo Radvilos įpareigojimai Biržų kunigaikštystės gyventojams ir Augsburgo konfesijos tikintiesiems lankyti bažnyčią, atiduoti duokles.- LDK evangelikų reformatų provincinio sinodo nurodymai dėl evangelikų apeigų atlikimo, duoklių išreikalavimo pagal fundacijas, superintendento pareigų]. - 1636.XI.28, 1650.IV.28, 1714.VI.24. - 2 lap., 3 dok.