Ingericht keukentje

Keukentje met inventaris is afgebeeld op een oude foto (S2004-948.2) Er is ook een foto met een afbeelding van het huis Rijnoever bij Leiden waar de keuken zich bevond die als voorbeeld heeft gediend voor deze poppenkeuken (S2004-948.1). Deel inventaris dat terug te zien is op de foto is apart verpakt -zie bovenstaande foto's .a t/m f. Er is ook een deel dat er waarschijnlijk wel bij hoorde maar n…