Portret van Jan Pieterszn Sweelinck

afgebeeld met opgeheven hand en geplooide kraag, volgens etiket onderdeel van KvZ (schenking Dhr. Iz. a. Houck), zie label met de tekst: Geschenk van den heer Iz. A. Houck aan het kab van Z., in bruikleen van den Gemeente Deventer.