Portret van Hugo de Groot in een ovaal

Portret van Hugo de Groot in een ovaal een gestyleerde lauwerkrans onder hem een epitaaf met het opschrift; Dus leeft de Fenix der geleerden Huig de Groot. Des aartryx wonder gist des hemels, die de doodt de tijdt en de nijdt beschaamt; die Neerlandts staatsgevaaren het oorlogh en 't bestandt beschreef in gulde blaaren. Het vaderlandt dat hem verstiet, wordt hier verplicht ; en Hollandts vrijheit …