Portret van Menno Simons

Portret van Menno Simons met als onderschrift: Dit's Menno die getrouw aan God en zijn gemoed, Het Roomse bijgeloof verschopte met den voet, En dorst hoe zeer gesmaad, ja zelfs in lijfsgevaaren, Vrijmoedig Chritus' leer met mond en pen verklaaren Adr. Spinniker