Portret van Desiderius Erasmus afgbeeld naar rechts kijkend en met onderschrift

Portret van Ersamus met onderschrift: Deez' heeft de vrijheit in de Christen' kerk geleidt. Deez'zocht de waarheit ; maar door geen oproerigheit. Wat was hij vijant van het preken met den degen! Hoe stondt hem het geloof, dat bloedt derft plengen, tegen! Wie sedert hem het geloof, zacht en vreedzaam is geweest. Geeft deezen Meefter d'eer van zulk een Christen geest. 'T rechtmatig onderscheidt der …