Een afbeelding van een weegschaal met daarin aan een zijde Luther en Calvijn gewogen en aan de andere zijde het Roomse kamp met paus en kardinaals

Afgebeeld zijn een weegschaal gedragen door de hand van god, aan een zijde Luther en Calvijn aan de andere zijde de Roomse paus en twee kardinaals afgebeeld met misboek en siervoorwerpen, bij wie de duivel aan boord klimt. Aan de onderzijde een lofdicht op het werk van Luther en Calvijn die in de afbeelding ook als zwaarder wegen dan hun opponenten