Prent met daarop de instructies voor het correcte gebruik van de brandspuit opgesteld door Jan van der Heyden

Berigt rakende het gebruik der Slang-Brand Spuiten, Figure vertonende de Brandspuit zoals die met zijn toebehoren altyd in de Brandspuithuisjes gereed moet staan, om na den brand gebracht en gebruikt te werden. Met links de illustratie en verwijzende onderdelen van de opgeborgen spuit, rechts de instructie van 't gebruik in geval van brand, verdeeld in 8 punten