Oorkonde ter herinenring aan de Vijf Provincien toer 1915 uitgereikt G. J. Lugard

Ter herinnering aan den Vijf Provinciën toer 1915 en het bezoek aan Zutphen, Deventer, Zwolle, Apeldoorn, Arnhem, Wageningen, Dordrecht, Rotterdam, Gouda, Delft, Leiden, Haarlem, Alkmaar, Amsterdam, Loosdrecht, Utrecht a/b. van Sjuwke Maria. Het comité voor Wherry-wedstrijden verklaart dat Gerh. J. Lugard, den Vijf Provinciën Toer al roeiend of zeilend heeft volbracht. Amsterdam october 1915.