Affiche met daarop het aantal bruidegoms, geborenen en overledenen in het jaar 1795

Aantekeninge van het getal der Bruidegoms en gebooren Kinderen, en van de Dooden die in den Jaare 1795 geweest zijn binnen de stad DEVENTER. Met daaronder een reeks aanmerkingen op het jaar 1795 en een zegewens over 't jaar 1796