Studie van een gipsen buste van een filiosoof of wijsgeer

Dit werk is een jeugdwerk van H. G. Bokhorst dat hij maakte op 13 jarige leeftijd in 1843 als opdracht voor de Deventer Teekenschool (Maatschappij tot Nut van het Algemeen) De comissie o.l.v. dhr Jb. Kobus, zal hem de zilveren medaille uitreiken als blijk van erkenning.