Deventer Alamanak volgens den nieuwen verbeterden Gregoriannschen stijl op het jaar na de menschwording van Christus MDCCCXVII.

Een compleet vel met de maanden van het jaar en verder o.a. overzicht zonsverduisteringen, luiden de poortklok en aankomst en vertrek der post