Korte Chronyke der stadt Deventer. Van de oudste geheugenis af tot het vredejaer van 1648. samengesteld door en met voorwoord van A. Moonen

A.J. Kronenberg, 1890, Zeer zeldzame1e druk, staat voorin geschreven.