At Play in a Chinese Court Yard

Een Engelse schoolplaat in kleur met de afbeelding van twee Chinese kinderen die met een veren shuttle spelen in een ommuurde binnentuin. Rechts twee toekijkende kinderen, waarvan één een vlieger op schoot heeft. Onder de afbeelding de titel: "At Play in a Chinese Court Yard".