Op 5, 6 en 7 augustus stond de hele stad in het teken van het Maria Congres. De Wedren was ingericht als congresterrein. Na een pontificaal lof gecelebreerd door Mgr. A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch, kroont hij, na pauselijke toestemming, het mariabeeld dat sinds 1936 in een zijbeuk van de Molenstraatskerk staat. Het beeldje zou volgens de overlevering in 1592 gered zijn uit de brandstapel op de Grote Markt en daarom ook wel de "zwarte Madonna"genoemd